เมื่อวานมีน้องถามมาเรื่องเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีความสามารถพอสำหรับ การทำงานใหม่ ทั้งๆ ที่งานปัจจุบันยังทำได้ไม่ดีพอ … คำถามนี้ตอบยากถ้า ..

เราไม่รู้จักคนๆ นั้นดีพอ เพราะว่าเราต้องประเมินก่อนว่าที่บอกว่าทำงานเก่ายังไม่ดีพอนั้นวัดจากอะไร? บางคนเอาตัวเองไปเทียบกับคนอื่น ในขณะที่ ..

บางคนอาจจะไม่มั่นใจในศักยภาพของตัวเอง เรื่องเหล่านี้ควรจะปรึกษากับหัวหน้าดีที่สุดเพราะโดยปกติแล้วการวัดว่าทำ งานดีหรือไม่ดีนั้นต้องมองหลายมุม

ทั้งมุมอายุงาน มุมขีดการพัฒนาความสามารถ และมุมการเรียนรู้ ทุกๆ คนไม่ได้มีสิ่งต่างๆ เหล่านี้เท่าๆ กัน ดังนั้นการแข่งกับตัวเองดีที่สุด

แข่งให้ตัวเองมีพัฒนาการเทียบกับครึ่งปีที่ผ่านมา ดูว่าเรามีความชำนาญในงานที่ทำอยู่เพิ่มขึ้นแค่ไหน โดยต้องไม่คิดเข้าข้างตัวเอง วิธีการง่ายๆคือ

เรื่องเดิมๆเราสามารถคิดได้แตกต่างกว่าเดิม หรือเดิมเราเคยเป็นแต่ผู้ฟัง ตอนนี้เราเป็นผู้พูดบ้างแล้ว หรืออีกขั้นคือเรานำเสนอพร้อมทางเลือกอีก ..

สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นเกณฑ์ง่ายๆ ในการวัดผลตัวเอง ส่วนที่เหลือหัวหน้างานจะช่วยฟีดแบ็กให้เราเองว่าควรจะเพิ่มเติมหรือคาดหวัง อะไรเพิ่มเติมอีก

อีกอย่างก็คือเรื่องของโอกาสและเวทีไม่ได้เปิดกว้างตลอดเวลา เมื่อมีโอกาสอย่าลังเลใจที่จะแสดงความคิดเห็น หรือความรู้ความสามารถที่เรามีออกไป

ไม่ต้องกังวลว่าถูกหรือผิด ให้กังวลแค่ว่ามันถูกกาละเทศะหรือเปล่าเท่านั้น การที่เราได้ลับคมความคิดบ่อยๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดบ่อยๆจะช่วยได้มาก

สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากนอกห้องเรียนทั้งสิ้น เมื่อเรานำมาพัฒนาตนเองก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้ และอีกสิ่งหนึ่งก็คือ

ความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำได้ถ้าเรามีความพยายาม และคอยแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นเสมอๆ จะช่วยให้มุมมองเราเปิดกว้างมากขึ้นอีก

ส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงไปทำงานใหม่ๆ นั้น ไม่มีใครรู้หรอกว่าจะทำได้หรือไม่ได้ แต่หากเรามีความเชื่อมั่น และปรับตัวได้ เราก็คาดว่าจะทำได้

ไม่มีใครรู้ทุกเรื่องตั้งแต่เกิด สิ่งต่างๆ ที่เราทำมาเกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้น ขอให้เป็นคนอ่อนน้อม ช่างสังเกตุ ช่างซักถาม และพร้อมช่วยเหลือ

สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้เราเริ่มต้นงานใหม่ๆ ได้ดี จากนั้นก็ต้องใช้ประสบการณ์การเรียนรู้เข้าช่วย เพื่อให้เรียนรู้งานใหม่ๆ ได้ดี

ทั้งหมดนี้จะทำให้เราไม่กังวลต่อการเปลี่ยนแปลงจนเกินไป และพร้อมที่จะเรียนรู้ทั้งงานปัจจุบัน และงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี 😉

Advertisements